Bli medlem

For å bli en slagkraftig forening trenger vi mange venner. Det er ikke krav til dugnadsplikt som medlem. Har du lyst til å bidra til dugnad og aktiviteter, ta kontakt med aktivitetskomiteene. (link til side med oversikt over komiteene).

Medlemskapet koster 100 kroner årlig. Kontingenten betales til konto: 2351.75.39341. Send mail til post(att)friluftsmuseet.no og oppgi navn, e-postadresse og mobilnummer.