Komitéer

Kulturaktiviteter
Grete Nordli – grete.nordli@gmail.com

Vedlikeholdsaktiviteter
Eli-Sofie Thorne – fien@hotmail.no
Kjell Nilsen – post@friluftsmuseet.no

Dugnadsansvarlig
Søren W. Thorne –  so-thor@online.no

Økonomi
Kjell Nilsen (leder)
Kari Palm (medlemskontakt og kasserer) – kari.palm12@gmail.com

Styret og komiteene vil jobbe i nært samarbeid med museeet og Museumsforeningen (Museets venneforening), og venneforeningene for Gulskogen gård og Austad gård.