Styret

Valg 2017
Kjell Nilsen (styreleder – gjenvalgt for 2 år)
Peter vogt (sekretær  – tidl.varamedlem, valgt for 1 år)
Grete Nordli (medlem – ikke på valg, valgt for 2 år)

Varamedlemmer for 1 år:
Kari Palm (kasserer – gjenvalgt for 1 år)
Ingrid Ross Solberg (ny)
Asle Farner (ny)

Valgkomite for 1 år (gjenvalgt):
Jens Haugfos (leder)
Trulte Ellingsen
Oddbjørn Lervik

Revisor for 1 år:
Anne Marie Halvorsen (gjenvalgt)