Styret

Valg 2020
Kjell Nilsen (styreleder – ikke på valg)
Eli-Sofie Thorne (nestleder – ikke på valg)
Kari Palm (kasserer – ikke på valg)
Bror B. Meyer (medlem – valgt for 2 år)
Maren Haugfos (nytt medlem – valgt for 2 år)
Kathrine Hoem (nytt medlem – valgt for 2 år)
Terje Røren (nytt medlem – valgt for 2 år)

Valgkomite for 1 år (gjenvalgt):
Jens Haugfos (leder), Trulte Ellingsen, Søren Thorne

Revisor for 1 år:  Anne Marie Halvorsen (gjenvalgt)
—o0o—
Valg 2019
Kjell Nilsen (styreleder – valgt for 2 år)
Eli-Sofie Thorne (nestleder – valgt for 2 år)
Peter Vogt (sekretær  – ikke på valg)
Grete Nordli (medlem – ikke på valg)
Kari Palm (medlem – valgt for 2 år)

Varamedlemmer for 1 år:
Ingrid Ross Solberg
Bror B. Meyer (ny)

Valgkomite for 1 år (gjenvalgt):
Jens Haugfos (leder)
Trulte Ellingsen
Søren Thorne

Revisor for 1 år:
Anne Marie Halvorsen (gjenvalgt)
—o0o—

Valg 2018
Kjell Nilsen (styreleder – ikke på valg)
Eli-Sofie Thorne (nestleder – ikke på valg)
Peter Vogt (sekretær  – valgt for 2 år)
Grete Nordli (medlem – valgt for 2 år)
Kari Palm (kasserer – valgt for 1 år)

Varamedlemmer for 1 år:
Ingrid Ross Solberg
Asle Farner

Valgkomite for 1 år (gjenvalgt):
Jens Haugfos (leder)
Trulte Ellingsen
Søren Thorne

Revisor for 1 år:
Anne Marie Halvorsen (gjenvalgt)